Entries by Jeroen Kromme

Happy Valentines day by Nerds

Real nerds on Valentines day graph hearts instead of drawing them. My drawing skills are not what I like them to be, my R skills are though! Therefore, let’s draw a heart in R instead on paper! dat<- data.frame(t=seq(0, 2*pi, by=0.01) ) xhrt<- function(t) 16*sin(t)^3 yhrt<- function(t) 13*cos(t)-5*cos(2*t)-2*cos(3*t)-cos(4*t) dat$y=yhrt(dat$t) dat$x=xhrt(dat$t) with(dat, plot(x,y, type=”l”, axes=FALSE, frame.plot=FALSE, […]

Let R/Python send messages when the algorithms are done training

As Data Scientists, we often train complex algorithms in order to tackle certain business problems and generate value. These algorithms, however, can take a while to train. Sometimes they take a couple of hours, hours which I’m not going to spend just sitting and waiting. But regularly checking whether the training is done, is also […]

Escape Room Hackathon – Bewakingsbeelden!

Ik, de wiskundige Piet A. Choras, zat tot voor kort onterecht vast voor overfitting en was mijn ontsnapping aan het plannen, ik kwam er iteratief achter dat ik het niet alleen kon en heb hulp ingeschakeld. Teams van analisten hadden een middag de tijd om mij te helpen te ontsnappen uit de Penitentiaire Inrichting (π) door (data) […]

Delete Facebook account? First get your friends’ birthdays

A few weeks back there was the Cambridge Analytica Scandal at Facebook, where the consultancy company collected data of around 87 million Facebook accounts in order to trying to convince them to vote for Trump. According to The Washington Post Cambridge Analytica was able to access the data because 270k users downloaded an app and […]

Cryptocurrencies sessie

Op het moment van schrijven zijn er 1465 verschillende Crypto currencies op coinmarketcap. Dagelijks komen hier nieuwe valuta’s bij. Crypto currencies zijn hot en je kan geen week meer doorkomen of verjaardag bijwonen zonder dat iemand het heeft over Crypto currencies en/of blockchain. Desalniettemin kreeg de Crypto markt een behoorlijke klap te verwerken afgelopen week, […]

Hoe we via Kunstmatige Intelligentie klanttevredenheid verhogen en kosten verlagen

Iedereen die wel eens gebeld heeft naar het servicenummer van een overheidsinstantie of een grote dienstverlener zal het ongetwijfeld herkennen: een lange wachttijd, een aantal keer doorverbonden worden en niet meteen het juiste antwoord krijgen. Sinds Youp van het Hek in 2010 een Twitter-storm startte over T-Mobile en de, in zijn ogen, beroerde klantenservice is […]