was successfully added to your cart.

Cart

Verschillende media meldden afgelopen week dat 75 procent van alle stemgerechtigden nog twijfelt tussen twee of meerdere partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen van aanstaande woensdag. In die wetenschap togen de ruim 60 deelnemers aan de Verkiezingen Hackathon, georganiseerd door The Analytics Lab en Cmotions, afgelopen vrijdag naar Utrecht om deel te nemen aan de tweede editie van dit evenement. Elf teams, uit onder meer de financiële sector, energie-, automotive- en verzekeringsbranche, trachtten – ondanks de nog grote twijfels onder het electoraat – de zetelverdeling van de aanstaande verkiezingen zo goed mogelijk te voorspellen.

Hackathon_nogstarten

 

Om 14:00 uur werd het startschot gegeven door de organisatie, die zichzelf voor de gelegenheid hadden omgedoopt tot voorzitters van onder meer de Partij van de Analyses (PvdA), Volume and Value of Data (VVD), Correcte en Degelijke Analyses (CDA) en de Statistisch Georganiseerde Partij (SGP). De Partij Voor de Vrijheidsgraden (PVV) liet verrassend genoeg verstek gaan tijdens het debat. Nadat de stemlokalen waren geopend analyseerden en modelleerden de fanatieke deelnemers er lustig op los. Hierbij werd gebruik gemaakt van gerenommeerde technieken, waaronder Random forest modellen en neurale netwerken, maar ook de creatieve geesten konden hun energie ruimschoots kwijt. Zo baseerde een van de teams haar voorspellingen op Kamergotchi-data en viel het team van RDC terug op hun kennis van de Nederlandse automarkt door middel van de ‘Krol-correctie’: het verschijnsel dat ouderen steeds hippere auto’s kopen en zich daarmee distantiëren van het 50-plus-label dat hen door de lijsttrekker van de ouderenpartij wordt toebedeeld. Ook de samenhang tussen het aantal verkopen van rode auto’s en de zetels voor de SP in de zogenaamde ‘SP-coëfficient’, kwam uit de koker van het RDC.

Hackathon_aanhetwerk

 

Vanaf 17:30 druppelden de uitslagen uit de verschillende delen van het land bij de organisatie binnen en werden de stemmen geteld. Nadat ook de MARUG (Marketing Associatie Rijksuniversiteit Groningen) – zoals het echte studenten betaamt – keurig één minuut voor de deadline hun voorspellingen instuurde, maakten de teamcaptains zich op voor het grote lijsttrekkersdebat. Hierin werd de deelnemers gevraagd naar hun gebruikte tactieken en modelleringstechnieken. Ondanks de grote variëteit in gebruikte bronnen en analysemethoden, waren de deelnemers redelijk eensgezind in de zetelverdeling, met een maximale spreiding van zeven zetels voor de verschillende politieke partijen. Grootste uitschieter was het aantal voorspelde zetels voor de PvdA door team van de MARUG. Ondanks dat deze partij tegen het herstel van de basisbeurs voor studenten is, werd de PvdA door de studenten liefst 29 stoelen in de Tweede Kamer toebedeeld.

Hackathon_lijsttrekkersdebat

 

Als aanstaande woensdag de verkiezingsuitslag bekend is, wordt aan de hand van ‘Root Mean Square Error’ methode bepaalt welk team zich de winnaar van de tweede editie van The Analytics Lab Hackathon mag noemen en de felbegeerde voorzittershamer in ontvangst mag noemen.

Voorspelling Verkiezingen

this article is written by

Niek Agema
n.agema@cmotions.nl